Uopšteno o povjerljivosti i privatnosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se deponuju, prikupljaju i smještaju u baze prilikom korišćenja web stranice www.mojaapoteka-webshop.net sa ciljem obavljanja on line kupovine proizvoda na pomenutom web shopu.

ZU Moja apoteka je vlasnik web stranice i web shopa www.mojaapoteka-webshop.net i pridržava se svih zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Svi prikupljeni podaci biće upotrebljeni samo sa ciljem realizacije procesa kupovine, dostave naručenih proizvoda na predviđene adrese, eventualne promotivne aktivnosti kao i poboljšanja naših usluga.

Zbog specifilčnosti digitalnog poslovanja pozivamo sve posjetioce web shop-a www.mojaapoteka-webshop.net da pažljivo pročitaju izjavu o povjevrljivosti kako bi na ispravan način razumjeli koje informacije treba da deponuju i u koju svrhu će deponovani podaci biti iskorišćeni.

Pristupanjem ili upotrebom naše web stranice, kupac ili posjetilac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinom korišćenja web shopa www.mojaapoteka-webshop.net.

Ukoliko se kupac ili posjetilac ne slaže sa ovom izjavom o povjerljivosti podataka upućujemo ga da na web shop www.mojaapoteka-webshop.net ne ostavlja i deponuje nikave lične podatke i da web shop koristi u eventualne informativne svrhe. 


Zaštita podataka posjetilaca

Na stranici web shopa www.mojaapoteka-webshop.net prikupljamo informacije koje identifikuju posjetioca (korisnika/kupca) web shop-a koji vrši određenu aktivnost na navedenoj web stranici, naručivanje proizvoda, ispunjavanje anketa, slanje komentara i sl. Prilikom obavljanja navedenih radnji posjetilac ima obavezu deponovanja svoji ličnih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa i dr). Deponovanje navedenih podataka je odluka posjetilaca i ukoliko posjetilac ne deponuje tražene podatke za navedene servise neće biti u mogućnosti da ih koristi.

Web shop www.mojaapoteka-webshop.net u svojim bazama podataka ne prikuplja i ne čuva informacije vezane za platne kartice posjetilaca i korisnika usluga koje pružamo putem navedenog servisa. 

Upotreba podataka posjetilaca

Web shop www.mojaapoteka-webshop.net neće prodavati, iznajmljivati, dijeliti ili otkrivati deponovane privatne podatke posjetilaca trećim stranama osim u slučaju primljenog sudskog naloga u slučaju istrage eventualnih protivzakonitih aktivnosti.  Jedini izuzetak u ovom pravilu je korišćenje podataka potrebnih za organizaciju slanja i isporuke kupljenih proizvoda, kada će dio podataka podjeliti sa ovlaščenim preduzećem koje se bavi dostavom pošiljaka na predviđene adrese.


Postupanje prema maloljetnicima

Maloljetnici mlađi od 18 godina godina ne smiju koristiti Web shop www.mojaapoteka-webshop.net i eventualne narudžbe poslate od lica ispod navedene starosne dobi neće biti realizovane.


Promjene u izjavi o povjerljivosti podataka

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Web shop www.mojaapoteka-webshop.net može izmijeniti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmjenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Izjava o povjerljivosti podataka” na web stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na web stranici www.mojaapoteka-webshop.net. Svaki Kupac sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove web stranice od strane posjetilaca nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da posjetilac potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.


Linkovi i veze na druge web stranice

Web shop www.mojaapoteka-webshop.net  može sadržati linkove na druge web stranice od interesa. Ako posjetilac odluči iskoristiti taj link i napusti www.mojaapoteka-webshop.net te pređe na drugu web stranicu, Web shop www.mojaapoteka-webshop.net ne može biti odgovoran za zaštitu privatnosti posjetiočevih podataka na toj web stranici.


Nadležnost

Posjetilac koristi web stranicu web shop www.mojaapoteka-webshop.net na vlastitu inicijativu i rizik, i odgovornost za poštivanje lokalnih zakonskih odredbi i pravila je isključivo na posjetiocu. Web shop www.mojaapoteka-webshop.net ne garantuje da je upotreba ove web stranice dolična ili dostupna za upotrebu u bilo kojoj stranoj zemlji ili pod bilo kojom drugom nadležnošću osim zemlje u kojoj je sjedište Web shop-a www.mojaapoteka-webshop.net - Bosna i Hercegovina.

Web shop www.mojaapoteka-webshop.net zadržava pravo da ograniči pristup bilo kojoj nadležnosti, području ili državi po svom sopstvenom nahođenju.