Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.mojaapoteka-webshop.net i pripadajućih sadržaja, podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti. 

Vi ste kao korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da usluge ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen.

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja www.mojaapoteka-webshop.net, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Zdravstvena ustanova Moja apoteka Banja Luka (u daljem tekstu Moja apoteka) zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve korisnike.

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju www.mojaapoteka-webshop.net pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao i svim trećim licima, nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt www.mojaapoteka-webshop.net treba shvatiti kao virtuelni prodajni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Moja apoteka, na kojem Moja apoteka nudi svojim korisnicima da izvrše kupovinu proizvoda i upoznaju se sa istim, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i zakonitost svih navoda i informacija koje dostavljaju.

Informacije o proizvodima ponuđenim na sajtu  su preuzete sa deklaracija pojedinih proizvoda, unutrašnjih  uputstava proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda. Nastojimo pružiti što tačnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo greške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda.

Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvek dobro pročitate uputstvo proizvođača i da se prilikom primjene ili upotrebe rukovodite istim.

www.mojaapoteka-webshop.net ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za korišćenje usluga, pri čemu u isto ne ulazi plaćanje cijene proizvoda i prateći troškovi dostave.

Korisnicima www.mojaapoteka-webshop.net se, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzorirane oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da www.mojaapoteka-webshop.net na bilo koji način učestvuje u trgovini ili odgovara za isto.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice www.mojaapoteka-webshop.net, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima. www.mojaapoteka-webshop.net čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) I isti se koriste samo radi prodaje i isporuke proizvoda.

U svrhu oglašavanja na web sajtu, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi Moja apoteka, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Moja apoteka obavezuje da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi Moja apoteka, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika Moja apoteka je ovlaštena proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na www.mojaapoteka-webshop.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „MOJA APOTEKA“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih prodajnih oglasa.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Moja apoteka zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije primjeren učestvovati u poslu sa Moja apoteka, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika.

Moja apoteka zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili ih na bilo koji način neovlašteno koristi, a posebno u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog
 • kreiranje ili korištenje identifikacione dokumentacije
 • preprodaje trećim licima
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom MOJA APOTEKA (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama www.mojaapoteka-webshop.net

Moja apoteka, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

Moja apoteka garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, i kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga isključivo u skladu sa specifikacijom dobavljača
 • da na stranicama neće biti namjernih grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku (osim više sile ili kvara)
 • da će treća strana legalno koristiti stranice sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

Moja apoteka, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice
 • informacija na stranici
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici
 • postupaka korisnika
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

Moja apoteka ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup.

Član 8. Kupovina

Moja apoteka  obavještava slijedeće

      a) Prigovor se dostavlja na adresu Veselina Masleše 18, 78000 Banja Luka.

      b) Svaki proizvod označen je imenom

      v) Svakom proizvodu označene su glavne osobine i upotrebne vrijednosti proizvoda,

      g) o svakom proizvodu postoji podatak o prodajnoj cijeni i svim dodatnim troškovima za potrošača (dodatni troškovi se razlikuju od kilaže i mjesta dostave),

      d) o svakom proizvodu postoji podatak o uslovima plaćanja, isporuke ili izvršenja ugovora,

      đ) o svakom proizvodu postoji podatak o podacima o garancijama i uslugama poslije prodaje,

      e) određena su prava i rok za raskid narudžbe koja ima karakter ugovora,

      i) jasan je period odnosno opcija za koju vrijedi ponuda ili cijena,

      j) određen je najkraći rok trajanja narudžbe i

U vezi sa gore navedenim prodaja i kupovina vrši se na slijedeći način:

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt shodno gornjim uslovima i obrazloženjima, kao i shodno odredbama Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu, Zakona o lijekovima I medicinskim sredstvima BiH, Zakona o obligacionim odnosima I drugim propisima, ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, Moja apoteka oslobođena svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na sajtu, privremenom prolaznom pohranjivanju - cashing, pohranjivanja stranog sadržaja - hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica - linking.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: Veseline Masleše 18 78000 Banja Luka, te se Moja apoteka obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Rok trajanja i garancija određen je deklaracijom proizvođača.

Član 10. Sudska nadležnost i primjenjivi akti

 Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Banjaluci.

Moja apoteka zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Moja apoteka neće donositi poseban kodeks i sastavni dio ovih pravila čini Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 26. januara 2012, 63/14).

 

U Banjaluci, jun 2016.

Sva prava zadržana.