Moja apoteka je potpisala ugovor sa Poštama Srpske za isporuku proizvoda na području BiH. Cjenovnik njihovih usluga možete pogledati u tabeli ispod.

POŠTE SRPSKE A.D.

Teritorija BiH

Masa (u kg)

Cijena (u KM)

do 10

5.00

10 - 20

7.00

20 - 30

10.00

30 - 200

15.00-60.00

Preko 200

svaki naredni 10kg.,
ili dio 2.00 KM

* U navedene cijene je uključen PDV

Rok isporuke - Pošte Srpske

Rok za uručenje pošiljaka je do 15 časova narednog dana, za narudžbe do 11 časova (pošiljke koje se predaju do definisanog vremena za predaju) s tim da je za pojedina odredišta potrebno 2 dana za isporuku (odredišna pošta (mjesto) ima naredni dan razmjenu zaključaka) - tabela ispod. Kada se pošiljka preda nakon definisanog vremena, tada se rokovi za uručenje pomjeraju za jedan radni dan. U rokove prenosa ne računaju se: dan prijema, dani kad pošta ne radi (nedjelja, državni ili vjerski praznici), vrijeme kašnjenja zbog netačne ili nepotpune adrese, vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice Pošte. 

* Tačan spisak opština sa danima isporuke pogledajte niže u dokumentu Pošte Srpske - Spisak pošta sa rokovoma uručenja 

Pošte Srpske - Spisak pošta sa rokovima uručenja

pdf dokument | 0.1MB