Hysera® gastrorezistentne tablete sadrže enzim serapeptidazu koji ima visoko izraženu enzimsku aktivnost jednaku 60.000 serapeptidaznih jedinica, što omogućava efikasnu hidrolizu proteina i koristi se u tretmanu stanja u čijoj osnovi se nalazi zapaljenje.

Odrasli: 1-2 tablete dnevno jedan sat prije ili dva sata posle obroka sa oko 200 ml vode.

Jedna Hysera® tableta sadrži 30 mg enzima serapeptidaze (60.000 spu*).

HYSERA 60000 tbl a20

18.67 KM